i
 

 

nformatie van het Geldersch Landschap:

Warnsborn/ MariŽndaal
(met Hoog Erf, Boschveld, Lichtenbeek en Westerheide) 754 ha.


U staat hier aan de rand van een aaneengesloten groep van zes landgoederen. Ze zijn eigendom van Het Geldersch Landschap. Met de klok mee zijn het : Warnsborn, Hoog Erf, MariŽndaal, Boschveld, Lichtenbeek en Westerheide. Ze vormen een geheel van (soms parkachtige) bossen, beuken- en eikenlanen, heidevelden, beekjes, vijvers, akkers, weilanden, landhuizen en boerderijen. Vooral de zuidkant is heuvelachtig. Het gebied is rijk aan vogelsoorten. Ook reeŽn en dassen komen hier voor.

geschiedenis

Het complex landgoederen ligt op de 'stuwwal van Arnhem'. Dat is een door ijsmassa's in de voorlaatste IJstijd opgestuwde massa van zand, leem en grind. Toen, en door het latere smeltwater, ontstonden de nu zicht- en voelbare hoogteverschillen.

Een belangrijke rol in de geschiedenis van dit gebied speelde het klooster 'MariŽndaal' (1392-1580). De bezittingen van dit klooster werden in de loop der tijd uitgebreid met de huidige delen Lichtenbeek en Hoog Erf. Het klooster werd in 1580 opgeheven. De gronden kwamen in latere tijden in particuliere handen. De oorspronkelijke heidevelden zijn grotendeels ontgonnen tot bossen.

Op diverse plaatsen vindt men sprengen en sprengbeekjes. Die zijn gegraven om waterkracht te leveren voor molens. De oude molenplaatsen zijn nog te herkennen aan de watervallen. Warnsborn kwam in 1932 door een speciale onteigeningswet in het bezit van de toen nog jonge Stichting Het Geldersch Landschap.

Warnsborn

Parkachtige kern van het gebied met jong en oud loof- en naaldhout, beken en vijvers, heide en cultuurgronden en lanen. De naam duidt op bronnen. Het 19de eeuwse landgoed kent een variatie van bebouwing (hotel op de plaats van het landhuis, kapel, koetshuis, ijskelder) parkbos, waterpartijen en weilanden. Bij 'Klein Zwitserland' liggen een diep dal, een beek, bruggetjes en watervallen. In de omgeving van het hotel komt interessante bosflora voor. Op Warnsborn broeden ca. 50 vogelsoorten.

Hoog Erf

Dit landgoed kan men het voorterrein noemen van Warnsborn.
De prachtig glooiende landbouwgronden zijn door een ster van lanen verdeeld in zes parten.

MariŽndaal

Landgoed ontstaan uit het bezit van een hier in 1392 gesticht klooster, dat in 1580 werd opgeheven. Bossen met mooie lanen, akkers en weilanden in heuvelachtig (20 tot 76 m. boven NAP) terrein, landhuis, beekjes en vijvers. Grote variatie ook in bomen- en plantensoorten. Rijk aan zangvogels. Bijzonder : groene bedstee, een 400 meter lange gang van gesnoeide beuken; Christuskoepel uit 1939, met grafzerken, zigzagpad.

Lichtenbeek

Landgoed ontstaan uit de ontginning van uitgestrekte heidevelden en hakhout. Vormde ťťn geheel met Vijverberg, maar wordt nu doorsneden door de Amsterdamseweg. In de 17e eeuw ontwikkeld tot buitenplaats met park. Overwegend mooi en gevarieerd bos, met oude en jongere bomen. Ook hier veel vogelsoorten en interessante fauna (ree, vos, das). Langs de Schaapstreek (schapendrift) tussen Vijverberg en Warnsborn liggen grafheuvels.

Westerheide

Ondanks zijn naam bestaat dit terrein vooral (2/3) uit bos. De rest : akkers, weilanden, stukjes heide.